Ti nejstarší Klobučané si jistě pamatují na klobouckého kaplana Josefa Vitoula, který rád kreslil a maloval – a rád také svá dílka dával přátelům a známým darem. Zejména v padesátých letech 20. století hojně zachycoval klobouckou krajinu a kloboucké scenérie, ale nikdy svou tvorbu nepředstavil samostatnou výstavou. To by chtělo městské muzeum v letošním roce napravit a zároveň přitom jeho kreslení a malování zmapovat a zdokumentovat.

Máte-li doma jeho obraz a jste-li ochotni jej zapůjčit na připravovanou výstavu, ozvěte se prosím. Výstavu plánujeme v termínu od 10. 6. do 27. 7. 2022.

Petr Odehnal

Translate »