Odkaz architekta Huberta Gessnera, malířská díla Bohumíra Lindauera a nejvýznamnější památky v centru města Valašské Klobouky mohou zájemci poznat v novém rozměru. Během července a srpna pořádá městské muzeum hned šest komentovaných prohlídek, při kterých se účastníci dozvědí o dochovaných pamětihodnostech zajímavé podrobnosti. Na jednotlivé termíny hodinových prohlídek je možné se přihlašovat v turistickém informačním centru na telefonu 577 311 150, kapacita jedné skupiny je 25 osob.

„Při procházce valašskoklobouckou památkovou zónou bude společně se zdejšími pamětihodnostmi představena také historie našeho města, která se v těchto objektech otiskla. Pokud si návštěvníci zvolí prohlídku architektury rodáka Huberta Gessnera, budou mít příležitost zaměřit se na jeho kloboucké realizace, ale také se dozvědí o jeho přesahu do jiných českých měst a do zahraničí,“ uvedl historik městského muzea Petr Odehnal.

Translate »